Responsive image
เมนูหลัก
หน้าหลัก
เกี่ยวกับตำบล
ประวัติความเป็นมา
สภาพทั่วไป
สภาพสังคม
สภาพทางเศรษฐกิจ
การบริการพื้นฐาน
สินค้า OTOP
สถานที่สำคัญ/แหล่งท่องเที่ยว
เกี่ยวกับเรา
วิสัยทัศน์/พันธกิจ
นโยบายของผู้บริหารท้องถิ่น
ยุทธศาสตร์และแนวทางการพัฒนา
โครงสร้างส่วนราชการ
สถานะการคลัง/งบประมาณ
แผนพัฒนาท้องถิ่น
บุคลากร
คณะผู้บริหาร
สมาชิกสภา
สำนักปลัด
กองคลัง
กองช่าง
กองการศึกษา
ข่าวสารตำบล
ข่าวประชาสัมพันธ์
ข่าวจัดซื้อจัดจ้าง
ข่าวกิจกรรม
ปฏิทินกิจกรรม
ข่าวรับสมัครโอน/ย้าย
จดหมายข่าว
ประกาศ อบต.คลองวัว
ข่าวสารเครือข่าย
ข่าวประชาสัมพันธ์เครือข่าย
ข่าวกิจกรรมเครือข่าย
ปฏิทินกิจกรรมเครือข่าย
ข่าวรับสมัครโอน/ย้ายเครือข่าย
สินค้า OTOP เครือข่าย
ระเบียบ
หนังสือสั่งการ สถ.
พรบ./พรก.
กฎระเบียบกระทรวง
คำสั่ง สถ.
มติ ก. อบจ.
มติ ก. เทศบาล
มติ ก. อบต.
ข้อบัญญัติ
รายรับรายจ่าย
รายงานการประชุม
เว็บบอร์ด
พูดคุยเรื่องทั่วไป
ข้อเสนอแนะ ติชม
รับเรื่องราวร้องทุกข์
เว็บบอร์ดเครือข่าย
ติดต่อเรา
ติดต่อเรา
แผนที่ดาวเทียม
คู่มือประชาชน

หน่วยงานที่เกี่ยวข้อง

สำนักปลัด
Responsive image
Responsive image
นายอัมรินทร์ อิ่มเอม
ปลัด อบต.คลองวัว
Responsive image
Responsive image
Responsive image
นางดวงกมล เกษโกมล
รองปลัด อบต.คลองวัว
Responsive image
Responsive image
นายเชาวฤทธิ์ แก้วประสิทธิ์
นักวิเคราะห์นโยบายและแผน
Responsive image
นางสาวกาญจนา ชูอินทร์
หัวหน้าสำนักปลัด
Responsive image
นางสาววิมล แจ่มอำพร
นักทรัพยากรบุคคลชำนาญการ
Responsive image
นางพรศิริ สิริลักษณ์พานิช
ผู้ช่วยเจ้าพนักงานธุรการ
Responsive image
นางสาวพัชรีย์ วงษ์เปีย
ผู้ช่วยเจ้าพนักงานบันทึกข้อมูล
Responsive image
น.ส.สุรินทร์พร คันธมาศ
ผู้ช่วยนักพัฒนาชุมชน
Responsive image
นายไพรัตน์ อยู่สำราญ
พนักงานขับรถ
Responsive image
นางสุรินทร์ สมสุข
พนักงานจ้าง
Responsive image
น.ส.ทิพวรรณ แจ้งใจบุญ
จ้างเหมาบริการทั่วไป

องค์การบริหารส่วนตำบลคลองวัว
79/4 หมู่ 2 ตำบลคลองวัว อำเภอเมืองอ่างทอง จังหวัดอ่างทอง 14000
โทรศัพท์ : 0-3586-5317 โทรสาร : 0-3586-5317 อีเมล์ : admin@khlongwau.go.th


www.khlongwua.go.th