Responsive image
เมนูหลัก
หน้าหลัก
เกี่ยวกับตำบล
ประวัติความเป็นมา
สภาพทั่วไป
สภาพสังคม
สภาพทางเศรษฐกิจ
การบริการพื้นฐาน
สินค้า OTOP
สถานที่สำคัญ/แหล่งท่องเที่ยว
เกี่ยวกับเรา
วิสัยทัศน์/พันธกิจ
นโยบายของผู้บริหารท้องถิ่น
ยุทธศาสตร์และแนวทางการพัฒนา
โครงสร้างส่วนราชการ
สถานะการคลัง/งบประมาณ
แผนพัฒนาท้องถิ่น
บุคลากร
คณะผู้บริหาร
สมาชิกสภา
สำนักปลัด
กองคลัง
กองช่าง
กองการศึกษา
ข่าวสารตำบล
ข่าวประชาสัมพันธ์
ข่าวจัดซื้อจัดจ้าง
ข่าวกิจกรรม
ปฏิทินกิจกรรม
ข่าวรับสมัครโอน/ย้าย
จดหมายข่าว
ประกาศ อบต.คลองวัว
ข่าวสารเครือข่าย
ข่าวประชาสัมพันธ์เครือข่าย
ข่าวกิจกรรมเครือข่าย
ปฏิทินกิจกรรมเครือข่าย
ข่าวรับสมัครโอน/ย้ายเครือข่าย
สินค้า OTOP เครือข่าย
ระเบียบ
หนังสือสั่งการ สถ.
พรบ./พรก.
กฎระเบียบกระทรวง
คำสั่ง สถ.
มติ ก. อบจ.
มติ ก. เทศบาล
มติ ก. อบต.
ข้อบัญญัติ
รายรับรายจ่าย
รายงานการประชุม
เว็บบอร์ด
พูดคุยเรื่องทั่วไป
ข้อเสนอแนะ ติชม
รับเรื่องราวร้องทุกข์
เว็บบอร์ดเครือข่าย
ติดต่อเรา
ติดต่อเรา
แผนที่ดาวเทียม
คู่มือประชาชน

หน่วยงานที่เกี่ยวข้อง

ข่าวประชาสัมพันธ์เครือข่าย
กรุณาเลือกวันที่หรือพิมพ์คำค้นหาเพื่อดูข้อมูล
วัน จังหวัด อำเภอ โพสโดย รายละเอียด
09 เม.ย. 2562 อ่างทอง เมือง อบต.คลองวัว ประกาศ อบต.คลองวัว เรื่องรับสมัครบุคคลทั่วไปเพื่อสรรหาและเลือกสรรเป็นพนักงานจ้าง
02 ม.ค. 2562 อ่างทอง เมือง อบต.คลองวัว ให้ผู้มีหน้าที่เสียภาษียื่นแบบแสดงรายการและชำระภาษีประจำปี 2562
03 ม.ค. 2561 อ่างทอง เมือง อบต.คลองวัว ประชาสัมพันธ์ ประกาศให้ผู้รับประเมินซึ่งมีกรรมสิทธิ์ในทรัพย์สินที่ตั้งอยู่ตำบลคลองวัว มาชำระภาษีโรงเรือนและที่ดิน ประจำปี พ.ศ. 2561
29 มิ.ย. 2560 อ่างทอง เมือง อบต.คลองวัว พระราชบัญญัติข้อมูลข่าวสารของราชการ พ.ศ. 2540
29 มิ.ย. 2560 อ่างทอง เมือง อบต.คลองวัว พระราชบัญญัติการจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐ พ.ศ. 2560
23 พ.ค. 2560 อ่างทอง เมือง อบต.คลองวัว คำสั้งแต่งตั้งคณะทำงานและตรวจสอบสภาพอาคาร ตามพระราชบัญญัติ ควบคุมอาคาร พ.ศ. 2522 มาตรา 32 ทวิ
29 พ.ค. 2559 อ่างทอง เมือง อบต.คลองวัว กืจกรรมการรณรงค์วิธีการคัดแยกขยะ ของ อบต.คลองวัว
29 พ.ค. 2559 อ่างทอง เมือง อบต.คลองวัว การป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติด
23 ก.พ. 2559 อ่างทอง เมือง อบต.คลองวัว แต่งตั้งคณะกรรมการทำงานและคณะกรรมการตรวจสอบปัญหาน้ำเสีย ตามพระราชบัญญัติส่งเสริมและรักษาคุณภาพสิ่งแวดล้อมแห่งชาติ พ.ศ. 2535 มาตรา 80
09 ธ.ค. 2558 อ่างทอง เมือง อบต.คลองวัว จดหมายข่าวฉบับที่ 1/2559 ประจำเดือน ธันวาคม 2559

องค์การบริหารส่วนตำบลคลองวัว
79/4 หมู่ 2 ตำบลคลองวัว อำเภอเมืองอ่างทอง จังหวัดอ่างทอง 14000
โทรศัพท์ : 0-3586-5317 โทรสาร : 0-3586-5317 อีเมล์ : admin@khlongwau.go.th


www.khlongwua.go.th