Responsive image
เมนูหลัก
หน้าหลัก
เกี่ยวกับตำบล
ประวัติความเป็นมา
สภาพทั่วไป
สภาพสังคม
สภาพทางเศรษฐกิจ
การบริการพื้นฐาน
สินค้า OTOP
สถานที่สำคัญ/แหล่งท่องเที่ยว
เกี่ยวกับเรา
วิสัยทัศน์/พันธกิจ
นโยบายของผู้บริหารท้องถิ่น
ยุทธศาสตร์และแนวทางการพัฒนา
โครงสร้างส่วนราชการ
สถานะการคลัง/งบประมาณ
แผนพัฒนาท้องถิ่น
บุคลากร
คณะผู้บริหาร
สมาชิกสภา
สำนักปลัด
กองคลัง
กองช่าง
กองการศึกษา
ข่าวสารตำบล
ข่าวประชาสัมพันธ์
ข่าวจัดซื้อจัดจ้าง
ข่าวกิจกรรม
ปฏิทินกิจกรรม
ข่าวรับสมัครโอน/ย้าย
จดหมายข่าว
ประกาศ อบต.คลองวัว
ITA
ITA ปี พ.ศ. 2563
ข่าวสารเครือข่าย
ข่าวประชาสัมพันธ์เครือข่าย
ข่าวกิจกรรมเครือข่าย
ปฏิทินกิจกรรมเครือข่าย
ข่าวรับสมัครโอน/ย้ายเครือข่าย
สินค้า OTOP เครือข่าย
ระเบียบ
หนังสือสั่งการ สถ.
พรบ./พรก.
กฎระเบียบกระทรวง
คำสั่ง สถ.
มติ ก. อบจ.
มติ ก. เทศบาล
มติ ก. อบต.
ข้อบัญญัติ
รายรับรายจ่าย
รายงานการประชุม
ติดต่อเรา
ติดต่อเรา
แผนที่ดาวเทียม
คู่มือประชาชน

หน่วยงานที่เกี่ยวข้อง

ข่าวประชาสัมพันธ์เครือข่าย
กรุณาเลือกวันที่หรือพิมพ์คำค้นหาเพื่อดูข้อมูล
วัน จังหวัด อำเภอ โพสโดย รายละเอียด
01 มิ.ย. 2563 อ่างทอง เมือง อบต.คลองวัว ช่องทางการตอบแบบวัดการรับรู้ของผู้มีส่วนได้ส่วนเสียภายนอก (EIT) และช่องทางการตอบแบบวัดการรับรู้ของผู้มีส่วนได้ส่วนเสียภายใน (IIT)
31 ม.ค. 2563 อ่างทอง เมือง อบต.คลองวัว ประกาศ องค์การบริหารส่วนตำบลคลองวัว เรื่องรายชื่อผู้ผ่านการคัดเลือกเพื่อแต่งตั้งเป็นพนักงานจ้าง ของ อบต.คลองวัว
02 ม.ค. 2563 อ่างทอง เมือง อบต.คลองวัว ประชาสัมพันธ์การยื่นแบบเพื่อชำระภาษี ปี 2563
18 ธ.ค. 2562 อ่างทอง เมือง อบต.คลองวัว ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลคลองวัว เรือง ประกวดราคาจ้างโครงการก่อสร้างอาคารอเนกประสงค์พร้อมห้องป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยข้างอบต. ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)
12 ก.ค. 2562 อ่างทอง เมือง อบต.คลองวัว ภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง
20 พ.ค. 2562 อ่างทอง เมือง อบต.คลองวัว สถานที่จัดกิจกรรมและออกกำลังกายในตำบลคลองวัว
15 พ.ค. 2562 อ่างทอง เมือง อบต.คลองวัว กิจกรรมการพัฒนาหมู่บ้านและกิจกรรมปลูกต้นไม้เฉลิมพระเกียรติ เนื่องในโอกาสมหามงคลพระราชพิธีบรมราชาภิเษก
14 มี.ค. 2562 อ่างทอง เมือง อบต.คลองวัว กิจกรรมเนื่องในวันท้องถิ่นไทย ปี 2562
25 ก.พ. 2561 อ่างทอง เมือง อบต.คลองวัว คำสั้งแต่งตั้งคณะทำงานและตรวจสอบสภาพอาคาร ตามพระราชบัญญัติ ควบคุมอาคาร พ.ศ. 2522 มาตรา 32 ทวิ
29 มิ.ย. 2560 อ่างทอง เมือง อบต.คลองวัว พระราชบัญญัติข้อมูลข่าวสารของราชการ พ.ศ. 2540

องค์การบริหารส่วนตำบลคลองวัว
79/4 หมู่ 2 ตำบลคลองวัว อำเภอเมืองอ่างทอง จังหวัดอ่างทอง 14000
โทรศัพท์ : 0-3586-5317 โทรสาร : 0-3586-5317 อีเมล์ : admin@khlongwau.go.th


www.khlongwua.go.th