Responsive image
เมนูหลัก
หน้าหลัก
เกี่ยวกับตำบล
ประวัติความเป็นมา
สภาพทั่วไป
สภาพสังคม
สภาพทางเศรษฐกิจ
การบริการพื้นฐาน
สินค้า OTOP
สถานที่สำคัญ/แหล่งท่องเที่ยว
เกี่ยวกับเรา
วิสัยทัศน์/พันธกิจ
นโยบายของผู้บริหารท้องถิ่น
ยุทธศาสตร์และแนวทางการพัฒนา
โครงสร้างส่วนราชการ
สถานะการคลัง/งบประมาณ
แผนพัฒนาท้องถิ่น
บุคลากร
คณะผู้บริหาร
สมาชิกสภา
สำนักปลัด
กองคลัง
กองช่าง
กองการศึกษา
ข่าวสารตำบล
ข่าวประชาสัมพันธ์
ข่าวจัดซื้อจัดจ้าง
ข่าวกิจกรรม
ปฏิทินกิจกรรม
ข่าวรับสมัครโอน/ย้าย
จดหมายข่าว
ประกาศ อบต.คลองวัว
ข่าวสารเครือข่าย
ข่าวประชาสัมพันธ์เครือข่าย
ข่าวกิจกรรมเครือข่าย
ปฏิทินกิจกรรมเครือข่าย
ข่าวรับสมัครโอน/ย้ายเครือข่าย
สินค้า OTOP เครือข่าย
ระเบียบ
หนังสือสั่งการ สถ.
พรบ./พรก.
กฎระเบียบกระทรวง
คำสั่ง สถ.
มติ ก. อบจ.
มติ ก. เทศบาล
มติ ก. อบต.
ข้อบัญญัติ
รายรับรายจ่าย
รายงานการประชุม
เว็บบอร์ด
พูดคุยเรื่องทั่วไป
ข้อเสนอแนะ ติชม
รับเรื่องราวร้องทุกข์
เว็บบอร์ดเครือข่าย
ติดต่อเรา
ติดต่อเรา
แผนที่ดาวเทียม
คู่มือประชาชน

หน่วยงานที่เกี่ยวข้อง

สภาพสังคม
สภาพสังคม

ประชากร
     ประชากรทั้งสิ้น 2,236 คน แยกเป็นชาย 1,095 คน หญิง 1,141 คน จำนวนครัวเรือน 762 หลัง มีความหนาแน่นเฉลี่ย 250.17 คนต่อตารางกิโลเมตร โดยมีรายละเอียดจำนวนประชากรดังนี้
*หมายเหตุ* ข้อมูลจากสำนักบริหารการทะเบียน กรมการปกครอง อำเภอเมืองอ่างทอง ณ เดือน พฤษภาคม 2553
หมู่ที่ ชาย หญิง รวม จำนวนหลังคาเรือน
1 274 258 532 185
2 244 244 488 180
3 224 267 491 165
4 171 175 346 111
5 182 197 379 121

การศึกษา 
     - โรงเรียนประถมศึกษา 1 แห่ง  
     - ที่อ่านหนังสือพิมพ์ประจำหมู่บ้าน 2 แห่ง

สถาบันและองค์กรทางศาสนา
     - วัด/สำนักสงฆ์ 1 แห่ง

สาธารณสุข
     - สถานีอนามัยประจำตำบล 1 แห่ง
     - อัตราการมีและใช้ส้วมราดน้ำ ร้อยละ 100


องค์การบริหารส่วนตำบลคลองวัว
79/4 หมู่ 2 ตำบลคลองวัว อำเภอเมืองอ่างทอง จังหวัดอ่างทอง 14000
โทรศัพท์ : 0-3586-5317 โทรสาร : 0-3586-5317 อีเมล์ : admin@khlongwau.go.th


www.khlongwua.go.th